• Cijevi za opšte namjene

  TEXOFLEX-DC, TEXOFLEX-GL, TEXOFLEX-TP
 • Cijevi za zaštitu kablova

  Texoflex-ef: Materijal: PVC meki, samogasiv, sa ugradjenom spiralom od tvrdog PVC-a. Unutrasnja strana glatka, spoljna navojna.
 • Cijevi za ventilaciju i aspiraciju

  TEXOFLEX-AL, TEXOFLEX-ZR, TEXOFLEX-ZTG, ALUTEX-A12, IZOTEX-A12, TEXOFLEX-PP
 • 1
 • 2
 • 3

TEXOFLEX-AL

Savitljiva cijev, izrađena kontinualnim zavojnim motanjem i pertlovanjem aluminijske trake.
Materijal : Al 99,5 debljine 0,1
Primjena : cijev se primenjuje u sistemima ventilacije i klimatizacije
Temperaturni opseg primjene : od -30°C do +250°C
Max. brzina strujanja vazduha : 30 m/s
Max. dozvoljeni pritisak : 10000 Pa
Prečnici : od 75mm do 400mm (prema zahtjevu do 600mm)
Izradne dužine : 1,5m , 3m i 5m
Napomena : Za isporuku cijev se sabija na ~ 1/3 nazivne dužine
 

TEXOFLEX-ZR

Materijal : Obostrano plastificirano poliestersko platno sa ugrađenom spiralom od čelične patentirane žice.
Primjena : Ventilacija, klimatizacija i aspiracija stambenih i industrijskih objekata.
Temperatura primjene : od -25°C do +75°C
Prečnici : od 40mm do 350mm
Izradne dužine : max. 10m
Boja : bijela
Jedinični pad pritiska usled trenjenja za maksimalno istegnute cijevi:

Opširnije...

TEXOFLEX-ZTG

Materijal : Obostrano plastificirano poliestersko samogasivo platno sa ugrađenom spiralom od čelične patentirane žice.
Primjena: Ventilacija zavarivačkih i galvanskih postrojenja, razvod toplog vazduha itd.

Opširnije...

ALUTEX-A12

Veoma laka , savitljiva, neizolovana cijev namenjena za ugradnju u sisteme ventilacije i klimatizacije. Izrađena je od višeslojnog, poliesterom laminiranog aluminijuma ojačanog spiralom od patentirane žice. Zbog svoje izuzetne savitljivosti veoma lako se montira i na okrugle i na ovalne priključke.
U slučaju gorenja, zahvaljujući primenjenim materijalima ne oslobađa toksične gasove.
ALUTEX-A12 se koristi kao osnova za izradu izolovanih cijevi IZOTEX.
Izradne dimenzije:
- prečnici cijevi od 82mm do 406mm
- izradne dužine: 10m ( maksimalno )
Uslovi eksploatacije:
- temperaturni opseg primjene: od -30°C do +140°C
- maksimalna brzina strujanja fluida: do 30 m/sec
- maksimalni dozvoljeni pritisak: do 2500 Pa
 
 

IZOTEX-A12

Veoma laka, savitljiva, termički izolovana cijev namenjena za ugradnju u sisteme ventilacije i klimatizacije. Izrađena je od ALUTEX-A12 kao bazne cijevi, termičke izolacije od mineralne vune debljine 25mm i spoljnjeg omotača formiranog od poliesterom laminirane aluminijumske folije. Zbog svoje izuzetne savitljivosti veoma lako se montira i na okrugle i na ovalne priključke.
U slučaju gorenja, zahvaljujući primenjenim materijalima ne oslobađa toksične gasove.

Opširnije...

TEXOFLEX-PP

Materijal: PVC meki sa ugrađenom spiralom od tvrdog PVC-a.
Unutrašnja strana glatka, spoljna navojna.
Primjena: Otprašivanje drvoprerađivačkih radionica, odsisavanje iverja, odsisavanje vlakana u tekstilnoj industriji i sl..
Temperatura primjene : od -10°C do +60°C
Prečnici : od 40mm do 200mm
Izradne dužine : maksimalno 20 m
Boja : crna i bijela transparentna
Vakum: od 0,4 do 0,5 [bar] u zavisnosti od nazivnog prečnika cijevi
 
 

TEXOFLEX ASP-A12

TEXOFLEX ASP-A12 je veoma laka, savitljiva, neizolovana cijev namenjena za ugradnju u sisteme ventilacije i klimatizacije. Izgrađena je od višeslojnog, poliesterom laminiranog aluminijuma ojačanog spiralom od patentirane žice.

Zbog svoje izuzetne savitljivosti veoma lako se montira i na okrugle i na ovalne priključke. 
U slučaju gorenja, zahvaljujuci primenjenim materijalima ne oslobađa toksične gasove.

Izradne dimenzije:
- prečnici cijevi 100,110,120 i 125mm 
- izradne dužine: max. 10m 
Uslovi eksploatacije:
- temperaturni opseg primjene: od -30°C do +140°C
- maksimalna brzina strujanja fluida: do 30 m/sec
- maksimalni dozvoljeni pritisak: do 2500 Pa 

Login Form